ტაგარი ,თაღარი – (ქართლი) დიდი ბრტყელძირიანი ქვევრი
ტალავერი – ხეივანი
ტარაბუა – (გურიაში) რეტი, ელდა; "დაგესხა ტარაბუა" – დაგეცა რეტი (ელდა ეცა).
ტევრი – ხშირი ტყე
ტინი – (კახურ–ქიზიყური) ლოდი
ტკბისველა, ტკბისველი – (ხევსურ) ყველის ამოწურვის შემდეგ დარჩენილი სითხე

Комментариев нет:

Отправить комментарий